Regler & Villkor

Vad gäller på våra parkeringar

Vad är en kontrollavgift

Kontrollavgift är en faktura som du får när du överträder parkeringsbestämmelserna på tomtmark.

Vad är tomtmark

Allt som inte är gatumark är tomtmark. Det är upp till den som äger eller arrenderar marken som bestämmer om det skall vara tillåtet eller inte att parkera på platsen. Den som bedriver parkeringsbevakning på tomtmark måste uppge sina kontaktuppgifter under vägmärken som reglerar parkeringen/området.

 

För mer information gällande Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, klicka här.